Prozamet 

Prozamet to firma specjalizująca się w projektowaniu
i produkcji precyzyjnych kół zębatych.

Prace obejmowały projekt logotypu, opracowanie podstawowego systemu identyfikacji wizualnej, projektu graficznego strony internetowej oraz sesję zdjęciową.