Ambi Pur Car

 

Marka Ambi Pur to światowy lider produktów z kate-
gorii odświeżaczy powietrza. Zakres naszych prac obejmował opracowanie graficznie szeregu mate-
riałów ATL, BTL oraz przygotowanie packshotów produktów odświeżaczy samochodowych jak również odświeżaczy dla domu.